Çed Raporu Alınmadan Zeytinler Kesildi

                      Aliağa                        

     Aliağa’da kömüre dayalı kurulmak istenen santrallerin çevre etkisi zeytin ağaçlarının kesilmesiyle başladı.


      Bölgede 800 megavatlık kömüre dayalı bir santral kurmak için 300 dönümlük arazi satın alan Enka, arazi içerisinde bulunan 100’e yakın zeytin ağacını kesti.
     Yalnızca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) dan izin alan Enka’nın Çevre ve Orman Bakanlığı’na ‘Ön ÇED raporu’ için bile başvurmadan zeytin ağaçlarını kesmeye başlaması çevrecilerin tepkisini topladı.
   “ÇED raporu alamazsanız ne olacak” sorusuna, Enka Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan’ın “Şu ana kadar devlete o kadar enerji işi yapmışız. Aliağa’da kurulu 1580 megavat gücünde santralımız var. İsteyen dava açar” yanıtını verdi.
   Selim Özkan, ellerinde Aliağa Kaymakamlığı’na yaptıkları başvuru sonucunda Menemen Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden alınmış  ‘Zeytin ağaçlarını kesebilir veya başka bir yere nakledebilesiniz’ şeklinde   izin belgesi olduğunu belirtirken, Aliağa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şengül ‘Ziraat Odası’nın olumlu görüşü olmadan hiç bir zeytin ağacı kesilemez’ dedi.

    19 yıl önce Japonlar tarafından yapılmak istenen kömüre dayalı termik santral, bu kez ‘santraller’ olarak Aliağa’nın ve Türkiye’nin gündeminde yerini koruyor.
   Aliağa Belediye Başkanı Tansu Kaya’nın çeşitli toplantılarda yapılması düşünülen termik santraller için ‘Çevreyi kirletmiyorsa yapılmasında bence sakınca yok’ türündeki açıklamaları, santralleri yapmak isteyenleri de cesaretlendirdi.
   Aliağa’da 1520 Megavatlık Doğalgaza dayalı çevrim santrali kuran ve kuruluş sırasında büyük destek gören Enka Şirketi, bu kez Çakmaklı Köyü sınırları içerisinde kömüre dayalı olarak yapmak istediği termik santral için  Çevre ve Orman Bakanlığı’na ÇED Raporu için başvuruda bile bulunmadan ağaç kesmeye başlaması tepki çekti.
    Enka Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan, “ÇED raporu alamazsanız ne olacak” sorusuna, “Şu ana kadar devlete o kadar enerji işi yapmışız. Aliağa’da kurulu 1520 megavat gücünde santralımız var. Biz her türlü işlemimizi yasalara uygun olarak yaparız” yanıtını verdi. Çakmaklı Köyü’nde termik santral kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans aldığını belirten Enka Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan,
Çevre ve Orman Bakanlığı’na ‘Ön ÇED raporu’ için her türlü evraklarının hazır olduğunu ve yakında ÇED sürecinin başlayacağını ifade etti.


 
ZEYTİNLERİ KESMEK İÇİN İZİN ALDIK
     Aliağa  Kaymakamlığına arazideki zeytinleri kesmek veya başka yerlere nakletmek için başvuru yaptıklarını ve Menemen Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden yazılı olarak izin aldıklarını belirten Enka Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan, “Başvurumuz üzerine tarafımıza verilen raporda; ‘Söz konusu alanda bulunan zeytin ağaçlarının başka bir yere taşınmasında veya kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır’ denmektedir. Biz de bu rapor doğrultusunda, nakli mümkün olmayan ağaçları kestik. Bunlarında sayısı 50’yi buluyor. Bunlarda tamamen nakli mümkün olmayan kurtlanmış ağaçlardır. Diğerlerini de başka yerlere nakledeceğiz” dedi.
 
ARAZİLER 2-3 KATI FİYATA ALINDI
     Aliağa – Yenifoça yolundan Çakmaklı Köyü yoluna döner dönmez sağ tarafta bulunan  yamaçtaki alanda kurulmak istenen Kömüre dayalı termik santralin 300 dönümlük arazinin dönümü geçtiğimiz yıl başlarında piyasa değeri 20-25 bin YTL iken Enka buraları 50 bin YTL.ye satın aldı. Enka’ya arazilerini satıp parayı alanlar halinden çok memnun olurken, Çakmaklı, Horozgediği, Gencelli, Kozbeyli gibi çevre köylüleri geleceklerinden endişeli.
Yaklaşık 20 yıl önce bölgeye yapılmak istenilen termik santrale karşı mücadele veren, İzmir’den Aliağa’ya kadar insan zinciri oluşturan köylüler, ağaç kesimine başlanmasıyla olayın ciddiliğinin bir kez daha görmeye başladılar.
 
SON TEKNOLOJİ-AMERİKAN TEKNOLOJİSİ
    Enka yetkilileri kurulması planlanan termik santralın dünyada kullanılan son teknoloji ile işletileceğini ve çevreye zararı olmayacağını, mümkün olduğu kadar az zeytin ağacı keseceklerini söyleyen Enka Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan, “ÇED prosedürü uyarınca önce Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan önce Ön ÇED oluru alınıyor ardından da ÇED hazırlıkları yapılıyor. Biz Ön ÇED başvurumuzu önümüzdeki günlerde yapacağız henüz dosyayı hazırlıyoruz” dedi.
Bu yılın Ağustos ayından itibaren özellikle 2009 yılında enerji sıkıntısı çekileceğini bu nedenle Enka’nın termik santral kurma projesi geliştirdiğini ifade eden Selim Özkan, santralın inşasına gelecek yılın Nisan ya da Mayıs ayında başlamayı hedeflediklerini anlattı. Çakmaklı Köyü’nde arazi satın alırken köylülere termik santral kuracaklarını söylediklerini belirten Selim Özkan, onların da olurunu aldıklarını söyledi. “Ya ÇED raporu olumsuz gelirse?” sorusuna da Selim Özkan şu yanıtı verdi: “Danıştay’ın verdiği karar bundan 20 yıl önce yapılmak istenilen termik santrale yönelikti. O zamanki o teknolojiyle olmayacağına karar verildi ve Japonlar bavullarını toplayıp gitti. Bizim kuracağımız termik santral için de isteyen dava açabilir.”
 
2.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
    Enka’nın Aliağa’da 2000 yılında 1580 megavatlık doğalgaza dayalı enerji santralinin ardından Çakmaklı Köyü’ne kurmayı planladığı 800 megavat gücündeki termik santral, AB’nin yaz aylarında uygulamaya koyacağı emisyon normlarında yapılacak. Toplam maliyeti 2.5 milyar dolar olacak olan santralın ilk etapta 1.5 milyar dolarlık bölümü yapılacak. Santralde Kolombiya, Endonezya, Güney Afrika ve Rusya’dan getirtilecek kömür kullanılacak. Bu kömür, dev gemilerle taşınacağı için sahile boyları 400 metreyi bulan gemilerin yanaşabileceği bir de liman inşa edilecek. Enka  Teknik ve Yönetim Müdürü Selim Özkan, yer bulmak için Samsun’dan başlayarak Aliağa’ya kadar 9 ay boyunca araştırma yaptıklarını ancak Çakmaklı’dan uygun bir yer bulamadıklarını söyleyerek, “Burası enerji ihtiyacı doruk noktada olan bir yer, ağır sanayi tesislerinin enerjiye ihtiyacı var, yetişmiş eleman bulmak kolay, ayrıca da devletin bu tür yatırımlar için hedef gösterdiği bir yer” dedi.
 

TEPKİLER
    Ziraat Odası’nın olumlu görüşü olmadan hiç bir zeytin ağacının kesilmeyeceğini veya taşınamayacağını belirten Aliağa Ziraat Odası Başkanı ve Helvacı Belediye Başkanı Hüseyin Şengül, “3573 Zeytincilik yasasına göre zeytin ağacı koruma altına alınmıştır. Diğer ağaçlara benzemez. Yasaya göre bir zeytin ağacının kesilmesi veya başka bir yere nakledilmesi için mutlaka Ziraat Odası’nın olumlu görüşü olması gerekmektedir. Söz konusu yerdeki zeytin ağaçları ile ilgili Odamıza bugüne kadar bir görüş dahi sorulmamıştır. Bunu yapanlar yasalar önünde suç işlemiştir” diyerek konuyu yeni öğrendiğini, hemen incelemeleri yaptıktan sonra  Ziraat Odası olarak gerekli yasal işlemlere başvuracaklarını söyledi.
 

YENİDEN EYLEME GEÇMELİYİZ
     Aliağa’daki çevre kirliği ile ilgili her konuda tepkisini gündeme getiren Yazar Hüseyin Yurttaş’da gazetemize gönderdiği yazılı açıklamada toplumsal dinamiklerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Hüseyin Yurttaş açıklamasında “Bize düşen, Afrika’dan getirtilecek kömürle çalıştırılacak bu yanlış değirmenin kurulmasını ve işletilmesini, onunla meydana gelecek doğa, çevre ve insan katliamını durdurmak için bayrakları açmaktır. 1989, 1990 yıllarında olduğu gibi, hatta ondan daha güçlü bir biçimde sesimizi yükseltmenin, yeni halk hareketleri örgütlemenin tam zamanıdır. Bir gün bile duracak zaman yoktur. Önce örgütlü davranış için görüşmeler, yeni oluşumların meydana getirilmesi; sonra eylemlere. Haydi, güç birliğine, haydi direnişe” dedi.
CHP: DAVA AÇACAĞIZ:189-90 yıllarında kurulması düşünülen termik santrale karşı verilen mücadelenin hukuksal boyutunu yürüten CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Şimdi de gelişmeleri yakından takip ettiğini, bir önceki termik santral hareketi gibi bir hareketi başlatmak için yeterli enerji ve güçlerinin olduğunu söyledi.
Kemal Anadol, “Bu sefer yanımızda yerel yöneticiler olmayabilir, kendisi iktidarın emrindedir” dedi. İzmir Milletvekili Kemal Anadol, “Bizim Aliağa’da bu işi örgütleyeceğimiz ve yürüteceğimiz örgütümüz vardır. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma istemiyle dava açacağız” diye konuştu.

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun no : 3573  Madde 20 – (Değişik madde: 28/02/1995 – 4086/5 md.)
 Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının %10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köy işleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köy işleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına iki milyon liradan beş milyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.        

                                                                                                                                                                                          Aliağa EKSPRES


Alper Arın tarafından eklenmiş son yazılar:

Çed Raporu Alınmadan Zeytinler Kesildi” üzerine 2 düşünce

  1. ben de bir okuyucu olarak bu santrelin kurulmasını istemiyoruM buraya ben balıkesir gönen tatil beldesi olan erdeğin tam karsısı zeytin agaclarının bol bulunduhu koyumuzun kıyısı bu olacak olan santrel yuzunden balıklarımız ve diğer canlı varlıklarımız yok olma tehlikesi altında olduhunun biz bilinçindeyiz ve bu sekilde olmasını istemiyoruz buradan sesleniyoruz duyarlı vatandaslara PARA İÇİN GÜZEL KIYILARIMIZI YOK ETMEYELİM…BİZDE BURADA KURULMASINI İSTEMİYORUZ

  2. Ağaç kesmek işin en kolay yolu.. Bir tek zeytin ağacının 100 yıl yaşadığı ve bu zaman içinde insanların sağlığı için vazgeçilmez değerler taşıyan medeniyetleri var edip, isim veren zeytin ve yağı hiiiiççççç umurlarında değil. GÜNEŞ enerjisi varken kömüre ya da nükleere dayalı santral kurmak ancak doğa katliyamcılığıdır. Akçay, Altınoluk KAZ DAĞLARI(İDA) tüm zeytin ağaçları yok edilmek isteniyor. Hoş Akçay ‘da kumsal da kalmadı. Beton meraklıları kumsalı kaplayıp bina yaptılar, denizin gırtlağına kaçmak gibi bir şey.YOK EDENLER DE BİR GÜN YOK OLURLAR. YAZIK AĞACA, DOĞAYA VE BİZ YEŞİL VE MAVİYE VURGUN, SÜRGÜN YAŞAYANLARA!!!!!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir