Efemçukuru’ nda altıncı şirket için arazi gaspı…

Efemçukuru

Efemçukuru

Altıncıların göz diktiği Efemçukuru’nda ‘acil kamulaştırma’ya ilişkin davalar henüz sonuçlanmadan, sermaye – Hazine işbirliği ile köylülerin arazilerine el konuluyor.
    İzmir Menderes ilçesi Efemçukuru köyünde Arazilerinin acele kamulaştırma ile satılmasına karşı çıkan köylüler, yeni bir dava süreciyle karşı karşıyalar. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı ile Efemçukuru köylülerinin arazilerinin “acele kamulaştırılması na” karar verilmişti. Arazilerinin altıncı şirkete verilmek üzere “seferberlik hali” uygulamasına maruz kalan köylüler duruma karşı çıkmış ve dava açmışlardı.
  Dava henüz sürerken, köylülere Hazine tarafından yeni dava açıldığı ve açılan dava kapsamında 26 Ekim Pazartesi günü keşfe çıkılacağı öğrenildi.
  İzmir ve Egeli çevreciler ve yaşam savunucuları, toprağına sahip çıkan ve altıncı şirkete karşı direnen Efemçukuru köylülerinin yanında olmak için Pazartesi günü yapılacak keşfe katılacak. EGEÇEP Dönem Sözcüsü Berrin Esin Kaya konuyla ilgili acil bir dayanışma çağrısı yayınlayarak, “O gün yanımızda olabilecek tüm arkadaşların 25 Ekim Pazar saat 16.00’ya kadar aşağıdaki telefonlardan bize ulaşmalarını rica ederiz” dedi.
ARİF ALİ CANGI: EFEMÇUKURU KÖYLÜLERİNİN ARAZİLERİ ZORLA ELLERİNDEN ALINIYOR.
  “Efemçukuru Köylüleri yalnız bırakılmamalı” diyen Avukat Arif Ali Cangı ise gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
  “Efemçukuru Köyü Muhtarı ve köylüler arıyorlar, arazileri acele kamulaştırılan ve satmamakta direnen köylülerin arazilerine acele el konulması için Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davalar açılmış. Bir kısmına 26 Ekim Pazartesi sabahı keşfe gidileceğini öğrendik.
  Dava konusu edilen taşınmazların Kamulaştırma Yasası’ nın 27.maddesine dayanılarak acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun, 10.12.2007 tarihinde kararlaştırılan ve 3       Ocak 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12974 sayılı kararının Resmi Gazetede yayımlanması üzerine Danıştay’da iptal davası açılmıştı. Açılan iptal davasında, Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmişse de itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.
   Yargılamayı tamamlayan Danıştay Dairesi, Danıştay İdari Dava Dairelerinin yürütmeyi  durdurma kararına rağmen, davanın reddine karar vermiş ve karar tarafımızdan yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edilmişti.
  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ nun daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı göz önüne alındığında, temyiz aşamasında da öncelikle yürütmeyi durdurma kararı, temyiz incelemesi sonunda da davanın reddine dair kararın bozulması olasılığı çok yüksektir. Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan acele kamulaştırma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali halinde, Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalarda yapılan işlemlerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır
  Bu nedenle Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nden; “öncelikle acele kamulaştırmanın iptaline ilişkin davada temyiz aşamasında verilecek olan yürütmeyi durdurmanın kabulü ya da reddi kararının beklenmesi, çıkacak karara göre usulü işlemlerin yürütülüp yürütülmeyeceğine karar verilmesi” isteminde bulunacağız… “

EFEMÇUKURU KÖYLÜLERİNİN ARAZİLERİ ZORLA ELLERİNDEN ALINIYOR,
EFEMÇUKURU KÖYLÜLERİ YALNIZ BIRAKILMAMALI.
 
   Efemçukuru Köyü Muhtarı ve köylüler arıyorlar, arazileri acele kamulaştırılan ve satmamakta direnen köylülerin arazilerine acele el konulması için Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davalar açılmış. Bir kısmına Pazartesi sabahı keşfe gidiliyor.
 
   Dava konusu edilen taşınmazların Kamulaştırma Yasası’nın 27.maddesine dayanılarak acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun, 10.12.2007 tarihinde kararlaştırılan ve  3 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12974 sayılı kararının Resmi Gazetede yayımlanması üzerine Danıştay’da iptal davası açılmıştı. Açılan iptal davasında, Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmişse de itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti (EK: Yürütmeyi durdurma kararı).
 
   Yargılamayı tamamlayan Danıştay Dairesi, Danıştay İdari Dava Dairelerinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, davanın reddine karar vermiş ve karar tarafımızdan yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edilmişti. (EK: Temyiz Dilekçesi).
 
   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ nun daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı göz önüne alındığında, temyiz aşamasında da öncelikle yürütmeyi durdurma kararı, temyiz incelemesi sonunda da davanın reddine dair kararın bozulması olasılığı çok yüksektir. Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan acele kamulaştırma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali halinde, Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  görülen davalarda yapılan işlemlerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır.
 
   Bu nedenle Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’nden;  “öncelikle acele kamulaştırmanın iptaline ilişkin davada temyiz aşamasında verilecek olan  yürütmeyi durdurmanın kabulü ya da reddi kararının beklenmesi, çıkacak karara göre usulü işlemlerin yürütülüp yürütülmeyeceğine karar verilmesi”  isteminde bulunacağız.
 
Bilginize sunulur.
 
Arif Ali Cangı

EFEMÇUKURU’ NDA “ACİL KAMULAŞTIRMA” YA İLİŞKİN DAVALAR HENÜZ SONUÇLANMADAN, SERMAYE-HAZİNE İŞBİRLİĞİ İLE KÖYLÜLERİN ARAZİLERİNE EL KONULUYOR. 

   Arazilerinin acele kamulaştırma ile satılmasına karşı çıkan köylüler, yeni bir dava süreciyle karşı karşıyalar. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı ile Efemçukuru köylülerinin arazilerinin “acele kamulaştırılması na” karar verilmişti. Arazilerinin altıncı şirkete verilmek üzere  “seferberlik” uygulamasına maruz kalan köylüler duruma karşı çıkmış ve dava açmışlardı.

   Dava henüz sürerken, köylülere Hazine tarafından yeni dava açıldığı ve açılan davada 26 Ekim Pazartesi günü keşfe çıkılabileceğini öğrendik.

   Toprağına sahip çıkan ve direnen Efemçukuru köylülerinin yanında olmak için Pazartesi yapılacak keşfe katılacağız. Yanımızda olabilecek arkadaşların 25 Ekim pazar öğlen saat 16 ya kadar aşağıdaki telefonlardan bize ulaşmalarını rica ederiz. 

Egeçep Dönem Sözcüsü Berrin Esin Kaya 0506 600 08 83
Egeçep Yürütme Kurulu üyesi Erhan İçöz  0506 268 26 32

(www.turnusol.biz)


Alper Arın tarafından eklenmiş son yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir