Koza Altıncılık’ a Danıştay’ dan “Dur” !

   Danıştay 8. Dairesi, Balıkesir Havran’da Koza Madencilik’in işlettiği altın madenine verilen ruhsatın iptalini isteyen Balıkesir Körfez Belediyeler Birliği’nin talebini reddeden Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Havran’da altın madeni işletilmesine izin veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatının iptali için Balıkesir Körfez Belediyeler Birliği tarafından açılan davanın dosyasını inceleyen Bursa 3. İdare Mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzerine davacılar, dosyayı temyiz için Danıştay’a gönderdi.

   8. Daire, altın çıkarılacak yörenin Kaz Dağları’na yakınlığının ve Zeytincilik Kanunu’ nun göz ardı edildiğini belirterek dosyayı yeniden Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Danıştay’ın kararında, “Kaz Dağları’ nın milli park olması nedeniyle, davaya konu olan ruhsatların bulunduğu taşınmazların milli park alanı içinde kalıp kalmadığının araştırılması, milli park sınırları içinde kalıyor ise buna göre inceleme yapılması gerekmekteyken, söz konusu araştırma yapılmadan karar verildiği görülmektedir” denildi. İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay, Danıştay’ın örnek karar verdiğini belirterek, “Havran’daki altın madenine karşı ruhsatları veren Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlıkları hakkında davalar açmıştık. Bu davalardan ÇED olumlu raporu veren Çevre ve Orman Bakanlığı’na karşı olan davayı kazanmıştık. Bu kez Enerji Bakanlığı’na karşı dava kazanılmış oldu” dedi.


Alper Arın tarafından eklenmiş son yazılar:

Koza Altıncılık’ a Danıştay’ dan “Dur” !” üzerine 1 düşünce

  1. Koza Madencilik kimin?
    Ne zaman ortaya çıktı?
    Daha önce işletilmesine izin verilmeyen hangi madenleri aldı ve hemen sonrasında bakanlıktan izin(!) alarak işletmeye başladı?
    Hangi madenleri yargı kararlarına rağmen halen işletiyor?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir