Yarasaların Öcü

   F.Baykurt, 1954 yılında yayınladığı  yapıtında bize,  insanların ve yılanların yaşadıkları çevreye müdahale edildiğinde, köy ortamında ortaya çıkan toplumsal ve fiziksel çatışmayı, yerel dille  anlatır.
   Yuva canlılar için önemlidir. Yaşama eyleminin başladığı, gerektiğinde sığınıldığı, üreme işlevinin yerine getirildiği, türün sürekliliğinin sağlandığı yataktır. Yuva canlı varlıkların var oldukları ilk çevredir.
   İnsanlığın toplumsal deyişlerinde, her dilde,  “yuva bozmak”  olumsuz bir davranış olarak kabul edilir, hatta lanetlenir.

 

Okumaya devam et

Yarasaların ölümü, zeytinciliğin de sonu olacak !

” Yarasa deyip geçmeyin!  ”

 
  Bu sözler Prof. Dr. İsmail Duman’a ait. İ.T.Ü Kimya Metalurji Fakültesi öğretim üyesi Duman, yapımı tamamlanarak su tutması için son hazırlıkların yapıldığı Havran Barajı’nın 72 metreyi bulan gövde yüksekliğinden 10 binlerce yarasanın yuvası olan mağaralara bakarak söylüyor bu sözleri.

 

Okumaya devam et

AP 21 Mayıs 2008 Kararı (Prg.37)

     ”   37.  Calls on the Turkish government to apply European standards to projects with far-reaching effects, such as the construction of dams in the Munzur valley, the Allianoi dam, the construction of the Ilisu dam and gold-mining in Bergama and other regions, which threaten both the historical heritage and unique, valuable landscapes; calls on the Turkish government to take EU law as a guideline when planning regional development projects; “

Okumaya devam et

Bergama’ da 88. Karar Uygulanır mı ?

  

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ nun, Bergama’ daki siyanürlü altın madeninin işletilmesine olanak tanıyan Bakanlar Kurulu Prensip Kararı’ nı iptal eden Danıştay kararını onaması köylüler ve avukatları tarafından buruk bir sevinçle karşılandı.

Okumaya devam et