Bulundu Yok Oluyor

Dünyada yalnızca Düzce’de yetişen pelemir otu HES tehdidi altında

Bulundu, yok oluyor

Gölyaka-Hendek Aksu Deresi ve Çevresini Koruma Birliği kurucularından Tayfun Habiçoğlu HES’in inşaatı sırasında bitki örtüsünün yerle bir edildiğini ve doğal dengenin bozulmaya başladığını söyledi.

 

Okumaya devam et

Anadolu’ nun İsyanı

Film herhangi bir kar amacı güdülmeden, konuya duyarlı insanların gönülden destekleriyle tamamlanmıştır.
Amacı Anadolu’da HES’lere karşı yürütülen mücadeleye destek olmak yeni bir soluk katmaktır.
HES mücadelesi içerisinde bulunan herkes, bu çekimlerin yapıldığı bölgelerdeki bütün canlılar, bu filmin dolaylı ya da dolaysız destekçisidir.
Bu nedenle film, herhangi birinin isminin öne çıkartılamayacağı bir anonim çalışmadır.

Maçahel’ de Düğün Var

    UNESCO’nun Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan ettiği Türkiye’deki tek koruma alanını bünyesinde barındıran Artvin’in Borçka ilçesindeki Camili (Maçahel) Vadisi’nde yapılması planlanan HES projeleri için iptal kararı çıktı. Rize İdare Mahkemesi, inceleme ve bilirkişi raporlarının ardından İl Genel Meclisi kararını oybirliğiyle iptal etti. Mahkeme kararında, “imar planlarının, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğuyla toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanacağı” vurgulandı.

Okumaya devam et

HES’lerle Gelen Kader

Artvin-Yusufeli merkezli, “Barhal Vadisi Hidroelektrik Santral Etkileri Uzman Raporu” başlıklı bir rapor hazırlandı ve Kasım 2009’da basıldı. Elime yeni geçti.
Raporu, Artvin Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, TEMA, Doğa Koruma Derneği ve ODTÜ desteğinde, Çağrı B.Muluk, Ayşe Turak, Deniz Yılmaz, Uğur Zeydanlı ve C.Can Bilgin hazırladılar. Kendilerini okurlarım adına kutluyor, teşekkür ediyorum.

Okumaya devam et

Çevre ve Referandum

Çevre ve Referandum…

Ülkenin dört bir yanında çevreyi, doğayı, doğal yaşamı korumaya yönelik mücadele yürütülüyor.

Farklı görüşler, siyasal anlayışlardaki kişiler, kuruluşlar, dernekler, örgütler ve gruplar yağmaya, talana, soyguna, sömürüye karşı direniyor.

HES’lere, çokuluslu maden şirketlerine, altın lobilerine, nükleer ve termik santrallara, tarihi ve kültürel değerleri yok edenlere, kısacası tüm kirleticilere karşı eylemler her geçen gün yükseliyor…

Çevre direnişinin önemli ayaklarından birisi de hukuk mücadelesi.

Okumaya devam et

İhanet Rantı Türkiye’ yi Paylaşıyor !

     Anayasa’nın 168. maddesi yönetmeliklerle by-pass edilerek yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin yabancılar tarafından sömürülmesine zemin hazırlanıyor.

Anayasa Madde 168
     Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.

Okumaya devam et

” Halkı hukuku dinleyen yok “

    Mahkeme kararlarına karşın doğayı katleden HES’lerin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Halkı, hukuku dinleyen yok

     Yurt genelinde halkın karşı çıkmasına rağmen yaklaşık 1700 hidroelektrik santral projesi geliştirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’de 2 bin de mikro HES kurulmak isteniyor. Doğanın yok edilmesine karşı çıkan yurttaşlar en büyük desteği yargıdan alıyor. Bugüne kadar toplam 25 HES projesi için yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verildi.

Okumaya devam et