Doğayı Talan Yasası

AKP ormanları tahrip edecek madencilik yasasını gece yarısı çıkardı

Yeni yasa ormanları madenciliğe açıyor. Devlet ormanlarında maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan su, haberleşme, yol ve altyapı tesislerinin yapımına, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca izin verilebilecek. Maden ruhsatlarını yerel yönetimler verecek.

Maden sahalarında yapılacak tüm yapılar imar yasası hükümlerinden muaf tutulacak. Eskiden yapılacak binalar için inşaat ruhsatı alınması gibi imar hükümleri uygulanırken şimdi işletmeciler madenlerde istedikleri binayı, istedikleri gibi yapabilecek. Kıyımdan yalnızca zeytinlikler kurtulabildi.

Okumaya devam et