Doğayı Talan Yasası

AKP ormanları tahrip edecek madencilik yasasını gece yarısı çıkardı

Yeni yasa ormanları madenciliğe açıyor. Devlet ormanlarında maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan su, haberleşme, yol ve altyapı tesislerinin yapımına, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca izin verilebilecek. Maden ruhsatlarını yerel yönetimler verecek.

Maden sahalarında yapılacak tüm yapılar imar yasası hükümlerinden muaf tutulacak. Eskiden yapılacak binalar için inşaat ruhsatı alınması gibi imar hükümleri uygulanırken şimdi işletmeciler madenlerde istedikleri binayı, istedikleri gibi yapabilecek. Kıyımdan yalnızca zeytinlikler kurtulabildi.

Okumaya devam et

Yarasaların Öcü

   F.Baykurt, 1954 yılında yayınladığı  yapıtında bize,  insanların ve yılanların yaşadıkları çevreye müdahale edildiğinde, köy ortamında ortaya çıkan toplumsal ve fiziksel çatışmayı, yerel dille  anlatır.
   Yuva canlılar için önemlidir. Yaşama eyleminin başladığı, gerektiğinde sığınıldığı, üreme işlevinin yerine getirildiği, türün sürekliliğinin sağlandığı yataktır. Yuva canlı varlıkların var oldukları ilk çevredir.
   İnsanlığın toplumsal deyişlerinde, her dilde,  “yuva bozmak”  olumsuz bir davranış olarak kabul edilir, hatta lanetlenir.

 

Okumaya devam et

‘Şok Olduk’ Yarasalar Nasıl Buharlaştı!..

  Aşıklar

     Havran Barajında hava çok sert ve çok soğuk ama basın orada. Yarasaları tespit ekibi ile çevreciler ve basın mensupları soğuktan araçların arkasına saklanıp kendilerini korumaya çalıştılar ama yarasalarla ilgili gerçek açıklandığında barajdaki soğuk havayı unutup, ‘Şoklaşıp, Buz Kesildiler’ ‘Mahkeme Kararı ile Yapılan Tespit’le barajdaki mağaralarda tek bir yarasaya rastlanmadığı açıklanınca herkes şok olmuştu… 20 bin yarasa nereye gitmişti?

 

Okumaya devam et

Bu ülkenin zeytincilerine

Bu ülkenin zeytincilerine;
 

    2005 yılında yasalaştırılan maden kanununda, 4086 sayılı  zeytincilik yasasının 20.maddesi yine değiştirilmek istenmişti. Zeytincilik yasasını çıkaran değerli Melih Pabuçcuoğlu ağabeyimiz sağdı ve ilerlemiş yaşı,sağlık durumuna karşı “NAMUSUM”  DEDİĞİ  zeytin yasasının delinmesini engellemek amacı ile zeytincilikle ilgili bütün kurum ve kişilerin çok büyük destek ve etkileri ile yasanın değiştirilmesi engellenmişti.

 

Okumaya devam et

Yarasaların ölümü, zeytinciliğin de sonu olacak !

” Yarasa deyip geçmeyin!  ”

 
  Bu sözler Prof. Dr. İsmail Duman’a ait. İ.T.Ü Kimya Metalurji Fakültesi öğretim üyesi Duman, yapımı tamamlanarak su tutması için son hazırlıkların yapıldığı Havran Barajı’nın 72 metreyi bulan gövde yüksekliğinden 10 binlerce yarasanın yuvası olan mağaralara bakarak söylüyor bu sözleri.

 

Okumaya devam et